Xin chào các bạn!

Công ty Cổ phần DS in Japan

Các lĩnh vực hoạt động chính:

●Tuyển dụng- cung cấp nhân lực

●Tuyển dụng Thực tập sinh, tuyển dụng và chuyển đổi visa đặc định, visa kỹ sư

●Tư vấn pháp luật, hỗ trợ ngôn ngữ cho người Việt sống tại Nhật, Thông dịch tiếng Nhật    Việt

●Tiếp nhận các vấn đề liên quan đến visa du lịch, visa gia đình, visa vĩnh trú

●Các vấn đề hành chính liên quan đến thủ tục Đại Sứ Quán

Hãy liên hệ với chúng tôi khi gặp khó khăn trong các vấn đề trên
Điện thoại liên hệ : 0270-27-5166 ( Ms Hạnh)

Email : info@dsinjapan.com

こんにちは、皆さん!

 

皆様へ
株式会社 DS in Japan の事業内容

●人財派遣業
●各在留資格者の支援(技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務等)
●日本語⇔ベトナム語通訳.翻訳
●各在留資格に係る申請手続き
●ベトナム大使館への申請手続き


上記、困り事がありましたら、ご連絡下さい
連絡先:0270-27-5166(担当:ハイン)